Bilkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi

Bilkent Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi eğitiminin %60’ı Türkçe, %40’ı İngilizce içeriklerden oluşmaktadır. Türkiye anayasası ile ilgili olan dersler Türkçe iken uluslararası bağlamda incelenen konuların aktarıldığı dersler İngilizce’dir. Hukuk dersleri dışında siyaset bilimi, iktisat gibi disiplinlerden dersler de bulunur.


Hukuk Fakültesi’nde ders anlatımlarının yanında öğrencilere araştırma projeleri ve sunumlar yaptırılır. Örnek olarak bir hukuk dalında bir konu için toplanacak belgeleri ezberletmek yerine gerçekten o belgeleri toplatabilirler. Böylece öğrencilerin konularla daha iç içe bir eğitim görmeleri hedeflenir. Öğrencilerin aldığı her derste 2 vize 1 final bulunur. Dolayısıyla sınav yükünün oldukça fazla olduğu söylenebilir.


Bilkent Üniversitesi Hulul Fakültesi’nin mezunlarını incelediğimizde hakimlik, avukatlık ve savcılık gibi meslekleri seçenlerin yanında akademik kariyeri seçmiş ve alanında oldukça iyi olan yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde çalışmakta olan insanları görmek mümkündür.


Fakülte 2019 yılında 159 öğrenci kabul etmiştir. Bu öğrencilerin 16 tanesi tam burslu, 26 tanesi %50 burslu ve geriye kalan 117 tanesi burssuz okumaktadır.


Bilkent Üniversitesi Hulul Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler piyasada oldukça fazla talep görürler. Biraz da buna bağlı olarak mezunların öz güvenleri yüksek insanlar oldukları söylenebilir.

5 görüntüleme0 yorum