Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi asalında üniversiteden eski bir kuruluştur. 1978 yılında Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak İzmir Tıp Fakültesi adı ile kurulmuştur. 1982 yılında ise DEÜ’ye bağlanmıştır. 2010 yılında UTEAK (Uluslararası Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edilmiştir.


Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrenciler İngilizce için bir yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerin Temel İngilizce dersi alması gerekmezken başarısız olanlar iki yıl boyunca normal derslerinin yanında Temel İngilizce dersi de alırlar. Bundan bağımsız olarak 3. ve 4. dönemlerde haftada iki saat mesleki İngilizce eğitimi verilir.


2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren okulun müfredatında değişiklik olmuştur. Öğrenciler ilk 3 sınıfta sunumların ağırlıkta olduğu ve çeşitli alan çalışmaları, mesleksel beceriler, iletişim becerileri ve kliniğe giriş konularının incelendiği dersleri alırlar. Artık daha az uygulanan probleme dayalı öğrenim (PDÖ) sisteminde ise belirli gruplar halinde belirli senaryolar incelenir. Hastanın rahatsızlıklarına göre teşhis ve çözüm bulunmaya çalışır. Öğrenciler o senaryonun sonucunda senaryoda kullanılan bilgileri öğrenmiş olurlar.


Tıp Fakültesi öğretim üyeleri eğiticilerin eğitimi programı sayesinde bilgilerini taze tutar ve bu bilgilerini öğrenciye nasıl daha iyi aktarabileceğini öğrenir. Bu program Eğiticilerin Eğitimi Kurulu tarafından gerçekleştirilir.


Derslere devamlılık büyük ölçüde zorunludur. Dersin içeriğine ve uygulanışına göre %70 veya %80 devamlılık limiti bulunur. Devamsızlık durumunda öğrenciler dönem sonu değerlendirmesine giremez.


DEÜ Tıp Fakültesi, hastane ile aynı kampüste bulunur. Öğrenciler hastane ortamına alışıp tecrübe edinmekte sorun yaşamazlar.


Tıp Fakültesi üniversitenin diğer fakültelerinden ayrı bir kampüste bulunmaktadır. Dolayısıyla bu fakültede okuyanlar ile diğer fakültedekiler arası iletişim bir hayli kısıtlıdır.

13 görüntüleme0 yorum