Marmara Üniversitesi | İngilizce İşletme

Tek bir alandan bağımsız, içerisinde çok fazla bölüm dersi bulunduran, bu manada öğrencinin kendi yeteneğini bulması açısından büyük bir fırsat sunan bölümdür. Sadece muhasebe ve finansman alanı üzerine olduğu sanılan bölüm tanımının aksine mühendislik, hukuk, psikoloji ve iktisat gibi dersleri bulunmaktadır; hem zorunludur bu dersler hem de seçmeli olarak fazladan seçebilirsiniz, yani çok fazla seçenek bulunur ders içeriği bakımından.


İngilizce

İlk olarak İngilizce seviye tespit sınavına giriyorsunuz. Başarılı olmanız durumunda direkt bölüme başlayabiliyorsunuz. Eğer başarısız olursanız İngilizce hazırlık dersleri alıp dönem sonunda yapılacak olan sınavda başaralı olmanız halinde bölüme başlıyorsunuz. Zorunlu olan 3 hukuk dersi hariç kalan derslerin hepsi İngilizce okutuluyor.


Ders Sistemi

İlk iki yıl kendi alanınıza karar vermeniz için her bölümden ders alıyorsunuz. İki yılın ardından bir uzlanım dalı seçerek 3. sınıfta o alanın ana derslerini alıyorsunuz fakat bu demek değildir ki sadece seçtiğiniz uzlanım dalının derslerini göreceksiniz, seçmeli olarak diğer uzlanım dalı derslerinden alabiliyorsunuz. Örnek verecek olursak, eğer siz pazarlama uzlanım dalı seçtiniz fakat muhasebe derslerini almaya devam etmek istiyorsanız muhasebe alanında derslerini seçebilirsiniz. Uzlanım dallarına gelecek olursak;


-MUHASEBE FİNASMAN UZLANIM ALANI; İşletme ve İş İdaresinin Temel Alanıdır. Daha çok finans ve muhasebe alanını düşünenler içindir. Bankacılık, e-ticaret ve denetim gibi çok fazla alanda iş istihdamı sağlamaktadır.


-KARAR BİLİMLERİ UZLANIM ALANI; sayısal tabanlı modeller oluşturmak, bilimsel yöntemlerle bu modellerin genelleme kabiliyetini ve geçerliliğini analiz etmek , çıkan sonuca uygun karar stratejisi geliştirmeyi hedefler. Pazar Araştırmaları, Lojistik, İnsan Kaynakları gibi alanlarda iş istihdamı sağlar.


-YÖNETİM ve ORGANİZASYON UZLANIM ALANI; işletmelerin yönetim ve organizasyonundaki temel ve güncel kavramları öğrencilere entegre edebilmektir temel amacı. Çok uluslu işletmeler, kendi işini kurma/girişimciler , Aile İşletmeleri , Danışmanlık Şirketleri gibi iş istihdamı sağlamaktadır.


-PAZARLAMA UZLANIM ALANI; sektör yapılarını ve müşterileri tanıma, rekabet avantajı ve değer yaratma stratejileri geliştirme, kaynak kullanımı, planlama ve dağıtım konularında gerekli bilgileri öğrenciye aktarır. Telekomünikasyon, iletişim, medya - reklam, tanıtım, halkla ilişkiler, perakendecilik, mağaza yönetimi, e-ticaret gibi alanlarda iş istihdamı sağlar.

8 görüntüleme0 yorum